Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Автоматизацията на димоотвеждането е технология за осигуряване на сгради и помещения с въздух, което не изисква значителни финансови разходи. Днес тази система предизвиква много спорове между строители и дизайнери на жилищни, промишлени и обществени сгради и структури. Те обаче са съгласни, че принципът на автоматизация е най-ефективното средство за контрол на вентилационната система и нейните отделни елементи (филтър, въздуховод, заглушител и др.). Благодарение на нея човек не трябва да следи всяка част от вентилацията, тъй като тази функция се извършва от компютър. Това ви позволява да намалите персонала на компанията и да намалите разходите за заплати до необходимия минимум. Предотвратяването на аварии и аварийни ситуации се извършва и чрез автоматизиране на изтриването.

Основното предимство на автоматичното отстраняване на дима е възможността за непрекъснато следене на температурата и влажността на въздуха в помещението. В допълнение, системата осигурява режим на ръчно управление, когато няма възможност за работа на “автопилот”. Друго предимство е способността да се контролира работата на вентилационните системи, като се вземат предвид специфичните параметри и фактори на околната среда. Пример за това е присъствието на хора в проветриво помещение, времето на деня или сезона.

Системата за автоматично отстраняване на дим може да бъде от всякаква сложност: от прости системи за снабдяване до ултра модерни иновативни системи за разпределение на въздушния поток. Последният може дори да проследява зададените от оператора параметри и да ги поддържа на определено ниво.

Най-простите димоотвеждащи системи са изградени на базата на управляващи блокове, които са комбинирани с обща комуникационна мрежа или се въвеждат в съществуващи системи за мониторинг и диспечеризация. Цената им е ниска, което определя бързата им възвращаемост и популярност сред дизайнерите.

По-сложни дистрибутивни димоуловители могат да обработват огромен брой сигнали, използвайки специални програмируеми сензори и модули за събиране на информация. Потребителският интерфейс и софтуерът са съобразени с нуждите на всеки конкретен клиент. Такива системи имат функцията на постоянен мониторинг на параметрите на температурата и влажността, като също така осигуряват възможност за автоматично включване и изключване на вентилационната система, което позволява да се пестят енергийни ресурси до голяма степен.

Благодарение на използването на автоматично отстраняване на дим в една стая може да се монтира няколко вида вентилация. Това е особено важно за промишлени, промишлени сгради, големи офиси или търговски центрове. Постоянен мониторинг на всички елементи на системата се извършва от компютър, който може да реагира на най-малките промени в дебита на въздуха. Това не само не предизвиква особени трудности от страна на персонала, но също така предполага значителни икономии на разходи за енергия.

Детайлен проект на система за автоматизация на димоотвеждането

Предлагам ви истински проект за автоматизация на димоотвеждането на административна сграда.

Схема 1: Отстраняване на дим на проекта за автоматизация
Схема 2: Проект за автоматизация на димоотвеждането
Схема 3: Проект за автоматизация на димоотвеждането

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: