Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Втората група по електрическа безопасност се предвижда да бъде възложена на служители от неелектротехнически персонал, чиято дейност е пряко свързана с електрическото оборудване. В допълнение, втората квалификационна група може да бъде възложена на лица от електротехнически персонал след завършване на професионален курс, но не на възраст под 18 години.

За да получите втората група, първо трябва да преминете 72-часов подготвителен курс в специализиран център за обучение, след което да преминете изпит на квалификационната комисия. Нейната задача е да провери нивото на знания по следните теми:

  • Устройството и принципът на работа на електрическите инсталации, както и различни видове спомагателно оборудване.
  • Списъкът на вредните въздействия на електрическия ток.
  • Основни мерки за електрическа безопасност.
  • Осигуряване на първа помощ (наличието на съответните умения може да бъде тествано на специален манекен).

С помощта на онлайн тест можете да се подготвите за квалификационния изпит или да проверите нивото на знание.

И още един тест по темата:

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: