Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Идеалният трансформатор е въображаем трансформатор, по време на който няма загуба на сърцевина, загуба на мед и т.н. Ефективността на такъв трансформатор е 100%.

Идеален модел трансформатор

Така идеалният модел на трансформатора е проектиран, като се има предвид липсата на загуби в него. Това означава, че намотката на трансформатора е чисто индуктивна, а ядрото на трансформатора работи без загуби. Освен това, реактивното изтичане от трансформатора е 0. Както вече споменахме, когато поставяме ядро с ниско магнитно съпротивление вътре в намотката, максималният обем на потока преминава през него. Въпреки това, част от такъв поток, който преминава през изолацията в трансформатор, не участва в директната трансформация и поради това се нарича "разсейване на трансформаторния поток".

В идеалния трансформатор, потокът на изтичане също е нула. Това означава, че 100% от потока преминава през сърцевината и е свързан както към първичните, така и към вторичните намотки на трансформатора. Желателно е и двата вида намотки да са чисто индуктивни; те обаче могат да имат определено съпротивление, което води до спад на напрежението и загуба на I 2 R в него. В такъв идеален модел трансформатор, намотката също се счита за идеална, което означава, че съпротивлението на тази намотка е 0.

Векторна диаграма на идеален трансформатор

Ако източник на променливо напрежение V1 е свързан към първичната намотка на такъв идеален трансформатор, тогава самоиндуцираният брой на ЕМП Е1 в него ще бъде равен на 180 o извън фазата с източник на напрежение V1.

Напрежение в идеален трансформатор

За да се изчисли ЕМП на самоиндукция Е 1 през първичната намотка, последният фокусира потока от електрически ток от източника към потока на намагнитване. Тъй като първичната намотка е чисто индуктивна, този ток е 90 o от захранващото напрежение на източника и се нарича “ток на магнетизиране на трансформатора”, I μ .

Този променлив ток I μ създава променливо намагнитване Φ на потока, който е пропорционален на електрическия ток и следователно е във фаза с него. Тъй като този поток също е свързан към вторичната намотка през сърцевината на трансформатора, в този случай ще има друг ЕМЕ Е2 във вторичната намотка. Тъй като вторичната намотка е разположена в същата сърцевина като основната, ЕМП Е2 във вторичната намотка на трансформатора е във фаза с ЕМЕ Е 1 в първичната намотка и в противофаза с източник на напрежение V 1 .

Модел на идеален трансформатор

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: