Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Без значение колко добре организирана е работата в предприятието, възникването на промишлена авария никога не може да бъде изключено. Често в такива ситуации животът на жертвата зависи от способността на другите да предоставят първа (предмедицинска) грижа. Преди да започнете работа във всяко предприятие, с бъдещи служители, задължително е да се проведе въвеждащ брифинг. В допълнение към различни инструкции за безопасност, нейната програма съдържа информация за първа помощ.

Електрическият персонал, с 2-5 група електрическа безопасност, трябва да бъде в състояние да освободи жертвата от въздействието на електрически ток и да има практически умения за предоставяне на първа помощ. Такива умения обикновено се развиват на специални манекени. За да се консолидират знанията за първа помощ, се препоръчва да се повтаря инструкцията на всеки шест месеца, препоръчително е да се провери наученото. Това може да се направи най-ефективно с помощта на онлайн тест за първа помощ по-долу.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: