Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Третата квалификационна група по електрическа безопасност се възлага от атестационната комисия след проверка на знанията на изпитваните. Комисията може да се проведе в териториалния офис на Ростехнадзор или директно в предприятието. В последния случай неговата организация трябва да бъде съгласувана с органите на Ростехнадзор. Специалисти, които са получили трета група, имат право самостоятелно да поддържат електрическо оборудване с клас на напрежение до 1000 волта или да работят като част от екипаж с електрически инсталации с мощност над 1000 волта.

При определяне на степента на наличност на електрически персонал за работа, квалификационната комисия проверява нивото на познания в следните области:

  • Основни основи на електротехниката.
  • Устройството, принципът на работа и поддръжка на електрическото оборудване.
  • Организационни и технически мерки за електробезопасност.
  • Освобождаване на жертвата от въздействието на електрически ток и предоставянето на първа помощ.

Можете да се подготвите за третата група или да проверите знанията си с помощта на онлайн тест, който събира типични въпроси от квалификационната комисия.

И още един тест по тази тема:

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: