Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Както е известно, използването на три вида осветление се практикува: естествено, изкуствено и комбинирано. При организирането на осветителни системи в жилищни, офисни и промишлени помещения стандартите за здравословни и безопасни условия на труд излагат редица изисквания. Те са изброени в СНиП 23-05-95. Повечето от тези изисквания се отнасят до следните видове осветление:

  • Работната. Нормализира се за всяка стая или открита площ на пространството, където се извършва работата, предполага се преминаването на хора или планираното движение на превозните средства.
  • Спешна помощ . Включени за осветяване на евакуационни маршрути или работни станции, когато основната система се повреди.
  • Дежурният офицер . Тя има по-ниско ниво на осветление, когато не се работи на закрито, например през нощта.

Редица ключови точки от правилата за безопасност и здраве са включени в списъка с въпроси, които трябва да бъдат известни на специализирания електротехнически персонал. Препоръчваме да използвате онлайн теста, за да проверите знанията си, преди да се явите пред квалификационната комисия за назначаването на група за електрическа безопасност.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: