Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Серво задвижването е „серво” задвижваща електронна система, която гарантира динамични, прецизни движения и има отлична повторяемост с широк обхват на контрол на скоростта.

Серво задвижванията принадлежат към най-високотехнологичната зона на електрозадвижването. В инженерството те играят в повечето случаи второстепенна роля. Пневматични и хидравлични задвижвания или асинхронни двигатели с постоянна скорост се използват само при висок въртящ момент като главно задвижване.

Дизайн на сервомотора

Днес, когато автоматизацията е проникнала абсолютно във всички области на машиностроенето, доминират електрозадвижванията, а механиката на колите се е превърнала в по-голяма степен благодарение на въвеждането на усъвършенствани задвижвания, които да заменят съществуващите.

Напредъкът в електрониката и появата на най-новите електроматериали коригираха ситуацията в областта на сервосистемата. Последните постижения позволяват да се компенсира сложността на управлението на променлив ток чрез използването на усъвършенствани микроконтролери и високопроизводителни мощностни транзистори. Мощни постоянни магнити, изработени от сплави на неодим-феро-бор и поради високата си енергийна интензивност, значително подобряват свойствата на синхронния двигател с магнити на ротора, като същевременно намаляват теглото и характеристиките на размерите. В резултат на това динамичните свойства на задвижването се подобряват с намаляване на размерите му. постоянен ток

В момента серво задвижванията се използват във високопроизводителното оборудване в такива индустрии като създаването на напитки, опаковки, строителни материали; в подемното и транспортното оборудване; печат. Налице е тенденция към увеличаване на част от серво задвижванията в дървообработващата и хранително-вкусовата промишленост.

Основната причина за въвеждането на серво задвижвания е не само тяхната висока динамика, но и вероятността за получаване на много стабилен контрол, широк диапазон на контрол на скоростта, устойчивост на шум, малки размери и тегло. Благодарение на модерните цифрови технологии, сервомеханиците днес са много по-лесни за използване от преди няколко години.

Цифровите технологии предлагат широк избор от възможности, насочени към конкретна употреба, голямо разнообразие от устройства за комуникация с обекти и възможност за използване на отделен компютър за наблюдение, оптимизиране и автоматично регулиране на устройството.

Характеристики на сервосистемата

За серво задвижвания, следните спецификации са отличителни:

  • контрол на скоростта и въртящия момент;
  • диапазон на регулиране на скоростта повече от 1: 1000;
  • висока точност на поддържане на определена скорост на вала на двигателя до 0.01%;
  • точността на засилване на положението на вала на двигателя е по-малка от ± 10;
  • малки размери и ниско тегло;

В момента серво задвижването заема значителна ниша на пазара на електронни „проследяващи” устройства. Индустриите се нуждаят от все по-динамични, компактни, надеждни и модулни задвижващи компоненти за изграждане на автоматизирани системи. Посоката на развитие на сервотехнологията за следващите 10 години ще бъде въвеждането на технология за контрол в електромеханичните възли. Счита се, че автомобилната, хранителната, химическата и фармацевтичната промишленост обещават да използват устройството.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: